در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 2 فروردین 1397

کرسی آزاد اندیشی با محوریت کار یا تحصیل

کرسی آزاد اندیشی با محوریت کار یا تحصیل در محوطه دانشگاه برقرار شد و دانشجویان محور کرسی را به بحث نشستند. سخنران این برنامه جناب آقای مهندس مردانی از کارآفرینان به نام شهرستان اراک بودند.

 

اداره فرهنگی

نظرات کاربران