در حال بارگذاری ...
یکشنبه 6 اسفند 1396

اطلاعیه تعویق آزمون معرفی به استاد دروس عمومی و علوم پایه

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متقاضی برگزاری آزمون معرفی به استاد می رساند، آزمون دروس تخصصی مطابق برنامه قبلی برگزار خواهد شد.

لیکن تاریخ برگزاری آزمون هماهنگ دروس عمومی و علوم پایه ، متعاقبا اعلام می گردد.