در حال بارگذاری ...
یکشنبه 6 اسفند 1396

دریافت وام ضروری

دانشجویانی که متقاضی دریافت وام دانشجویی می باشند در سامانه
WWW.bp.swf.ir ثبت نام نموده و پس از آن به اداره رفاه دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند.

نظرات کاربران